Om 7wise Advokatbyrå KB


7wise Advokatbyrå KB är en i Stockholm. Postadressen är Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Besöksadressen är Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. På Advokatguiden har 7wise Advokatbyrå KB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 19 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Område Stockholm
Advokater 8

Adress


Postadress

Kungsgatan 56

111 22 Stockholm

Besöksadress

Kungsgatan 56

111 22 Stockholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.