Om Advokatfirman Allians IBL AB


Advokatfirman Allians IBL AB är en i Karlstad. Postadressen är Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad. Besöksadressen är Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad. På Advokatguiden har Advokatfirman Allians IBL AB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 8 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Område Karlstad

Webbsida http://www.allians.se

Advokater 7

Adress


Postadress

Wåxnäsgatan 4

653 40 Karlstad

Besöksadress

Wåxnäsgatan 4

653 40 Karlstad

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.