Om Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult KB


Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult KB är en i Hässleholm. Postadressen är Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm. Besöksadressen är Frykholmsgatan 4, 281 31 Hässleholm. På Advokatguiden har Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult KB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 1 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Område Hässleholm

Webbsida http://www.amberadvokater.se

Advokater 5

Adress


Postadress

Frykholmsgatan 4

281 31 Hässleholm

Besöksadress

Frykholmsgatan 4

281 31 Hässleholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.