Om Advokatfirman Apex Kommanditbolag


Advokatfirman Apex Kommanditbolag är en i Stockholm. Postadressen är Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm. Besöksadressen är Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm. På Advokatguiden har Advokatfirman Apex Kommanditbolag 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 3 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Område Stockholm

Webbsida http://www.stockholmlaw.se

Advokater 4

Adress


Postadress

Skeppsbron 40

111 30 Stockholm

Besöksadress

Skeppsbron 40

111 30 Stockholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.