Om ASTRA ADVOKATER KB


ASTRA ADVOKATER KB är en i Stockholm. Postadressen är Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. Besöksadressen är Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. På Advokatguiden har ASTRA ADVOKATER KB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 12 sidvisningar.

Kompetensområden


Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Område Stockholm

Webbsida http://www.astralaw.se

Advokater 24

Adress


Postadress

Drottninggatan 98

111 60 Stockholm

Besöksadress

Drottninggatan 98

111 60 Stockholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.