Om Atlas Advokater KB


Atlas Advokater KB är en i Stockholm. Postadressen är Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm. Besöksadressen är Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm. På Advokatguiden har Atlas Advokater KB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 5 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

samlivsbrudd, støtteordninger, skole, utdanning, barnefordeling, foreldretvist

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Personskadeerstatning, yrkesskade, pasientskade, feilmedisinering

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Akuttplassering, omsorgsovertakelser, samværsrett, barnemishandling, tvangsomplassering, barnevernssaker

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Område Stockholm

Webbsida http://www.atlasadvokater.com

Advokater 11

Adress


Postadress

Södra Agnegatan 29

112 29 Stockholm

Besöksadress

Södra Agnegatan 29

112 29 Stockholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.