Om Baker & McKenzie Advokatbyrå KB


Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är en i Stockholm. Postadressen är Box 180, 101 23 Stockholm. På Advokatguiden har Baker & McKenzie Advokatbyrå KB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 5 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Område Stockholm

Webbsida http://www.bakermckenzie.com

Advokater 63

Adress


Postadress

Box 180

101 23 Stockholm

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.