Om Advokatbyrån Balk AB


Advokatbyrån Balk AB är en i Luleå. Postadressen är Box 111, 971 04 Luleå. Besöksadressen är Köpmangatan 33, 97233 Luleå. På Advokatguiden har Advokatbyrån Balk AB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 4 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Område Luleå

Webbsida http://www.advokatbalk.com

Advokater 1

Adress


Postadress

Box 111

971 04 Luleå

Besöksadress

Köpmangatan 33

97233 Luleå

Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.