Om Advokatfirman Bergsten AB


Advokatfirman Bergsten AB är en i Eskilstuna. Postadressen är Kungsgatan 33, 632 18 Eskilstuna. På Advokatguiden har Advokatfirman Bergsten AB 0 recensioner och 0 i genomsnittlig poäng. Senaste månaden har den här profilen haft 4 sidvisningar.

Kompetensområden


Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Område Eskilstuna

Webbsida http://www.perbergsten.se

Advokater 1

Adress


Postadress

Kungsgatan 33

632 18 Eskilstuna

Språk


Vilken typ av juridiskt bistånd behöver du?

Be om juridisk hjälp! Få en gratis offert utan förpliktelser från en eller flera advokater.