Be om att bli upprättad

Hittar du inte din profil på Advokatguiden? Vi hämtar vår data från tillsynsnämnden. Du kan be om att bli upprättad på vår plattform genom att använda det här formuläret.

Välj titel

Du kan ändra titeln som visas på profilen.

Din kontaktinformation

Detta kommer att visas på din profil, och kommer kunna hjälpa potentiella klienter att komma i kontakt med dig.

Redigera adressen

Din adress kommer att användas i sökresultaten.

Postadress

Besöksadress

Redigera beskrivningen

En beskrivning kommer att öka synligheten. Ju mer du berättar om dig själv och ditt arbete, desto mer komplett blir din profil på Advokatguiden.

Vilken firma du arbetar för

Du kan ändra vilken firma du arbetar för eller meddela oss så ändrar vi det åt dig.