Personvernerklæring

Advokatguiden.se AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gjøres gjennom Advokatguiden.se og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. Alle henvisninger til personvernlovgivningen omfatter LOV-2018-06-15-38 om behandling av personopplysninger som gjennomfører forordning (EU) 2016/679 ("GDPR"), og eventuelle forskrifter til denne. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. En oppdatert versjon vil alltid finnes tilgjengelig på www.advokatguiden.se.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner:
Når du ønsker å legge igjen en anmeldelse av en advokat, fullmektig eller rettshjelpe
Når du ber om tilbud på advokattjenester
Når du gjør krav på en advokatprofil på våre nettsider
Når du samtykker til at vi kontakter deg i markedsføringsøyesmed, eksempelvis i forbindelse med påmelding til et nyhetsbrev eller lignende
Vi behandler personopplysninger om våre besøkende og kunder. Data som samles inn er typisk navn, adresseopplysninger, mobil/telefon, e-postadresse og firmatilknytning. I tillegg samler vi inn ulik teknisk informasjon, slik som nettleserstatistikk, IP-adresse, m.m.

Hva registreres når du bruker nettsidene våre?


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din maskin av flere årsaker. På vår webside bruker vi både informasjonskapsler som er sesjonsbasert (slettes når du lukker nettleseren, brukes til å registrere bruk av og valg på nettsiden) og faste informasjonskapsler (beholdes for gitte perioder, blant annet relatert til innlogging og preferanser). Vi bruker Google Analytics for statistikk og informasjon om bruk av våre nettsider. Vi bruker Mailchimp for å administere våre nyhetsbrevlister og gjennomføre utsending av nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.


Hva registreres når du gjør krav på en advokatprofil?

Når du gjør krav på en advokatprofil, registreres blant annet følgende opplysninger: e-postadresse passord (kryptert) beskrivelse av dine tjenester firmatilknytning juridiske fagområder, herunder også stikkord kontaktinformasjon

Hva registreres når du ber om tilbud på advokattjenester?

Når du ber om tilbud på advokattjenester, registreres blant annet følgende opplysninger: din e-postadresse ditt navn dine ønskede juridiske fagområder din øvrige kontaktinformasjon

Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

Avhengig av grunnen til at vi behandler personopplysninger kan behandlingsgrunnlaget for dette være ulikt: Når vi publiserer informasjon om en advokat på våre nettsider gjør vi dette for å tilby en en samfunnsnyttig informasjonstjeneste. Dette er i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Dersom du ønsker å avlegge en vurdering av en advokat, så behandler vi personopplysninger om deg og den relevante advokaten for å tilby en samfunnsnyttig informasjonstjeneste, som ivaretar klientenes ytringsfrihet, forbrukerinteresser og konkurransehensyn, samt andre allmennyttige hensyn som mulighet for bedre advokattilbud og Advokatguidens økonomiske formål. Dette er i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Dersom du ønsker å be om tilbud på advokattjenester, så behandler vi personopplysninger om deg for å oppfylle en avtale med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Dersom du samtykker til at vi kan markedsføre våre tjenester mot deg, så er behandlingsgrunnlaget for markedsføring personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

Utlevering til tredjepart

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven.

Informasjonssikkerhet

Basert på en risikoanalyse rundt behandlingen av personopplysninger har vi implementert egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre dine personopplysninger. Tiltakene sikrer: Konfidensialitet; Sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til personopplysningene. Integritet: Sikrer nøyaktighet og fullstendighet av personopplysningene, sikkerhet mot uautorisert endring og sporbarhet av endringer. Tilgjengelighet: Sikrer at personopplysninger er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov. Vi har alminnelige sikkerhetslogger i systemene hvor all bruk av systemet blir registrert.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vår personvernkontakt på e-post support@advokatguiden.se. Følgende rettigheter kan utøves av deg: Du kan kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler om deg. I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg. I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler om deg. Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger om deg. Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår personvernkontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål om hvordan personvern håndteres hos oss, kan du kontakte oss på: support@advokatguiden.se Advokatguiden.se AS C/o Omega Media AS Hoffsveien 4 0275 Oslo Norge